Padlás a Youtubeon Padlás a Facebookon

Felzárkóztató foglalkozások kisiskolásoknak

Felzárkóztató foglalkozások kisiskolásoknak

Azoknak a gyerekeknek és szüleiknek szeretnénk segítséget nyújtani, akiknek problémát jelent a tanulás, az iskolai magas követelmények teljesítése. Szeretnék megelőzni, hogy iskolai problémáik súlyosbodjanak, a hátrányuk évről évre növekedjen.

Tanulási problémáról akkor beszélünk, amikor egy, egyébként ép intellektusú gyermeknek nehézségei adódnak valamilyen területen. Ez lehet: olvasás, szövegértés, beszédészlelés, beszédértés, írás, számolás vagy figyelem. Emiatt az iskolában folyamatos kudarcok érik és előfordulhat, hogy magatartás problémák is jelentkeznek. A tanulás során az információk feldolgozásában több különböző terület vesz részt. Vizsgálattal kiszűrhetjük, hogy mely terület működésében van a hiba. Ezt felismerve tudjuk a gyermeket célirányosan fejleszteni.

A fejlesztő foglalkozások során az iskoláskorú gyermekek képességeinek és iskolai kompetenciáinak intenzív fejlesztése történik szakmailag megfelelően felkészült szakemberek segítségével. A különböző tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia) fejlesztése egyénileg és kis létszámú csoportokban történik játékos, változatos, egyénre szabott módszerekkel. Így csökkenthetjük az elmaradást, illetve ha preventív jelleggel történik a fejlesztés meg is előzhetjük a tanulási nehézség kialakulását.

irni

Nem megy a matek:  Az első alkalmakon kiderítjük, melyek azok a készségek, amelyeknek fejletlensége okozza a gyengébb számolást. Mozgásos tevékenységekkel, sok szemléltetéssel, cselekedtetéssel igyekszünk a számfogalmat mélyíteni, az alapműveletek végzését begyakorolni. Elsajátíttatjuk a gyerekekkel a matematika nyelvezetét, így a szöveges feladatok megértését segítjük. Fejlesztjük memóriájukat, tájékozódásukat térben és időben. A foglalkozásokon képességfejlesztés és emellett az aktuális tananyag gyakorlása is történik. Az óra végén stratégiai társasjátékokkal játszunk.

tanarAkadozik az olvasás: Az első találkozásokon kiderítjük, hogy milyen területek fejletlensége okozhatja az olvasás elsajátításának nehézségét. Ezen részképességeket fejlesztjük Sindelar terápiával, játékos feladatokkal. Az olvasás felépítése Meixner Ildikó módszerével történik. A foglalkozásokat játékkal zárjuk.

Egyedül nem megy: Általános iskolások számára, akiknek a házi feladatok elkészítése, az önálló tanulás gondot okoz. 

Fontos tudnivalók: Foglalkozásaink igény szerint indulnak. Az első találkozást a szülővel való beszélgetés és állapotfelmérés tölti ki. Ez alapján határozzuk meg a fejlesztési tervet, határozzuk meg a további közös munkát. 

Korosztály: 7-10 éveseknek.

Időpont: A foglalkozások hetente 1-2 alkalommal 60 percben egyéni, vagy 2 fős csoportban történnek, előzetes megbeszélés alapján, egyéni igények szerint.

Részvételi díj: egyéni haladással 4000 Ft, csoportos haladással 2000 Ft/alkalom.

A foglalkozásokat vezeti: Cseh Katalin – gyógypedagógus, logopédus

 

Hozzászólások

Hozzászólás

I I I