Padlás a Youtubeon Padlás a Facebookon

Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak magyarból, január 13-14-én Pilisvörösváron!

Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak magyarból, január 13-14-én Pilisvörösváron!

Szeretnél 40 pont feletti felvételit írni? Gyere el! A felvételifeladat-típusukat tanulástechnikával ötvöztük, hogy még jobb pontszámot érhess el!
Az anyanyelvi központi felvételi vizsga 10 feladatból áll, amiből 9 egy-egy  részképességhez kapcsolódik. Megoldásukra 45 perc áll rendelkezésre, ezalatt a gyerekeknek ötletesen, kreatívan kell alkalmazni a korábbi években megszerzett ismereteiket, gondolkodásukat, szövegértésüket, íráskészségüket.

A feladattípusok arányai évről évre hasonlóak, és elsősorban tehát nem a nyelvi ismeretanyag tudásának teljességét mérik,  hanem a nyelvi készségek és az alapvető gondolkodási műveletek működését (rendezés, következtetés, véleményalkotás).  Az utolsó, fogalmazási feladat bonyolultabb. Adott témáról, egész, lezárt szöveget kell írniuk, s megfelelniük nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek.

Az órákon átbeszéljük a típusfeladatok metodikáját és begyakoroljuk azokat. Játékokkal javítjuk a szövegalkotást és a szövegértést, apróbb fogásokat tanulunk a jó dolgozat és fogalmazás megíráshoz. A gyerekek negyed órás fogalmazási házi feladatokat kapnak, amit a megbeszéltek alapján kell megírniuk. Ezeket a második alkalommal ellenőrizzük, javítjuk.

Egy visszajelzés: Juli eddig összesen 26-30 pontos próbákat írt az 50 pontból. Az előkészítő után fogalmazás nélkül, tehát 40 pontból 34 pontot kapott!   És a fogalmazást is gyakoroltuk, ami még 8-9 pont pluszban. Minimum 42 pontot tűztünk ki, amit biztosan meg is szerez! 

Fontos információk: Bejelentkezés szükséges! 
Időpont:
2018. január 13-14-én, 9-15 óráig. Az előkészítő tehát két napos, összesen 12 tanórás.
Részvételi díj: 18.000 Ft
A foglalkozást vezeti: Takács Anasztázia – tanulástechnika tréner 

Hozzászólások

Hozzászólás

I I I I I I I I