Padlás a Youtubeon Padlás a Facebookon

Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak magyarból, december 9. és 16-án Pilisvörösváron!

Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak magyarból, december 9. és 16-án Pilisvörösváron!

A felvételifeladat-típusukat tanulástechnikával ötvöztük, hogy még jobb pontszámot érhess el!
Az anyanyelvi központi felvételi vizsga 10 feladatból áll, amiből 9 egy-egy  részképességhez kapcsolódik. Megoldásukra 45 perc áll rendelkezésre, ezalatt a gyerekeknek ötletesen, kreatívan kell alkalmazni a korábbi években megszerzett ismereteiket, gondolkodásukat, szövegértésüket, íráskészségüket.

A feladattípusok arányai évről évre hasonlóak, és elsősorban tehát nem a nyelvi ismeretanyag tudásának teljességét mérik,  hanem a nyelvi készségek és az alapvető gondolkodási műveletek működését (rendezés, következtetés, véleményalkotás).  Az utolsó, fogalmazási feladat bonyolultabb. Adott témáról, egész, lezárt szöveget kell írniuk, s megfelelniük nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek.

Az órákon átbeszéljük a típusfeladatok metodikáját és begyakoroljuk azokat. Játékokkal javítjuk a szövegalkotást és a szövegértést, apróbb fogásokat tanulunk a jó dolgozat és fogalmazás megíráshoz. A gyerekek negyed órás fogalmazási házi feladatokat kapnak, amit a megbeszéltek alapján kell megírniuk. Ezeket a második alkalommal ellenőrizzük, javítjuk.

 

Fontos információk: Bejelentkezés szükséges! 
Időpont: 
2017. december 9. és 16. 9-15 óráig. Az előkészítő tehát két napos, összesen 12 tanórás.
Részvételi díj: 18.000 Ft
A foglalkozást vezeti: Takács Anasztázia – tanulástechnika tréner 

Hozzászólások

Hozzászólás

I I I I I I I I